in English
English version

Anglický tábor
EUROCAMP


česká verze

YOUR ENGLISH HOLIDAYS!

 

Nabídka na léto

Pozvánka pro děti Program tábora Další informace Jak se přihlásit Galerie fotografií Kontakty a odkazy

EUROCAMP - TÁBOR JAKO KAŽDÝ JINÝ?

Nabídka na léto 2016 - 11. ročník

EVROPSKÝ ROZMĚR. Ve sjednocené Evropě se každá země prezentuje tím nejlepším, co má, a my Češi se také hrdě hlásíme k evropanství. Vždyť se na kultuře Evropy podílíme jak výsledky vědecké práce špičkových odborníků, třeba lékařů, úspěšnou účastí na akcích mezinárodního významu jako jsou sportovní šampionáty nebo kvalitními výrobky schopnými konkurence s vyhlášenými značkami, např. v sortimentu automobilů či nápojů. Ovšem nezapomínejme ani na osobité projevy vlastní kulturní tradice, jimiž můžeme obohatit i život svých evropských sousedů. Sem patří odkaz naší bohaté minulosti, umělecká tvorba a samozřejmě i mnohé služby v oblasti rekreace. Vedle věhlasných českých lázní jsou to právě tábory pro děti. Česká republika na rozdíl od obvyklé spotřební formy rekreačního vyžití dává často těmto službám širší, humanitně pojatý rozměr právě svým zaměřením na tak ušlechtilou oblast, jakou je smysluplné využití volného času dětí v pestrém a účelném programu prázdninových táborů. V západoevropských zemích se těší dlouhodobé oblibě spíše dětské tábory příměstského typu, ale i zde v poslední době stoupá zájem i o pobyty v přírodě. A tak se v roce 2006 zrodil nový program našich táborů - EUROCAMP.

dětský tábor - rekreační střediska - letní tábor SUMMER TIME a anglický tábor EUROCAMP
dětské tábory - na výletě se plavíme parníkem po Vltavě z hradu Zvíkov na zámek Orlík

CO JE TO TÁBOR. (informace především pro cizince) Základem je skupina dětí, které odjedou na jeden či více týdnů bez rodičů někam mimo domov, zpravidla do přírody. Nejčastěji bydlí v areálu menších ubytovacích zařízení, která jsou pro tyto aktivity určena, event. si je samy postaví, případně se přemísťují a bydlí ve stanech. Vždy jsou ovšem pod trvalým dohledem a odborným vedením dospělých osob, které jsou pro tento účel patřičně proškoleny a za děti zodpovídají. Tábory mívají nejen různou délku trvání, ale především různé zaměření, vybavení a obsahovou náplň. Tábor EUROCAMP je zaměřen na utváření přátelských vztahů mezi různými národy, rozvíjení komunikačních dovedností, sportovně rekreační vyžití a upevňování hodnotových měřítek.

CO NABÍZÍ EUROCAMP. Náš tábor, který najdete v malebném jihočeském údolí mezi městy Tábor a Bechyně, je v mnoha ohledech stejný jako ostatní české tábory, ale přesto se v několika významných bodech od nich liší. I u nás mají děti možnost odpočinout si od velkoměst v čisté přírodě, kde nechybějí lesy, louky, pole, řeka ani kopce, mohou změřit své síly v nejrůznějších sportovních disciplínách, naučí se samostatnosti a zodpovědnosti v prostředí bez přímého kontaktu s rodiči a zahrají si řadu her v kolektivu vrstevníků i dětí z jiných věkových skupin, takže starší mladším pomáhají a mladší děti se od starších učí. Na rozdíl od řady ostatních je však náš tábor otevřený i dětem z jiných zemí, protože odstraňuje jazykovou bariéru paralelním užíváním českého jazyka s angličtinou - dnes již běžným mezinárodním dorozumívacím prostředkem. Spolu s českými vedoucími jsou děti v nepřetržitém kontaktu s rodilými mluvčími, s nimiž mluví celý den anglicky. Každý oddíl má společně na starosti dvojice vedoucích, z nichž jeden je cizinec, jehož rodnou řečí je angličtina a druhý Čech. Vzájemná komunikace je možná jak v angličtině, tak za pomoci tlumočení vedoucích či jazykově zdatnějších kamarádů. Díky tomu mohou být mezi české děti zařazeny děti různých národností. Tábor má nejen klasický program plný her a soutěží, ale děti jsou současně v nepřetržitém kontaktu s cizím jazykem. Na druhou stranu se nejedná o intenzivní jazykový kurz, kde mohou být děti pod nepříjemným tlakem nutnosti stále angličtinu používat, ale každý si u nás podle svých schopností bezděčně zvolí svůj optimální poměr mezi pasivním vnímáním jazyka a jeho aktivním užíváním.

letní tábory - celotáborová fotka před zámkem Orlík
letní tábory - další slunečný den na EUROCAMPU pomalu končí

MIMOŘÁDNÝ PŘÍNOS PRO DĚTI. Výhoda ve zdokonalení komunikačních dovedností je zřejmá. Metoda nenuceného zapojení do konverzace včetně nepřetržitého kontaktu s cizojazyčným prostředím má úspěch i u těch dětí, které ještě nejsou jazykově příliš zdatné, příliš nadané, nebo které si nevěří a stydí se samostatně navázat rozhovor s cizincem. Pozornost si však zaslouží ještě jiný aspekt. Jsou-li pohromadě děti z různých zemí, rozvíjejí se nejen jazykové znalosti, ale též schopnost orientace v multikulturním prostředí, což je pro generaci vyrůstající v prostředí integrované Evropy obzvlášť významné. Náš tábor si také klade za cíl podpořit a rozvíjet hodnotové postoje dětí, k čemuž vzájemné kontakty účastníků z různých národností jednoznačně přispívají. Nezastupitelné místo má takový kontakt i v boji proti xenofobii, nacionálně či dokonce rasově motivovaným předsudkům a intoleranci.

Chtěli bychom, aby tábor dětem přinášel víc než zdravý pravidelný pohyb na čerstvém vzduchu, totiž aby jim vedle zdokonalení v anglickém jazyce pomohl stát se zdvořilými a ohleduplnými lidmi s širokým rozhledem. Přispíváme tak současně k naplnění cíle stanoveného EU, aby každý občan Evropy byl schopen komunikovat alespoň ve dvou dalších jazycích kromě mateřského. Na těchto základech je koncipována i česká kurikulární reforma v oblasti vzdělávacího oboru Jazyk a jazyková komunikace. Cílem jazykového vzdělávání dětí a mládeže v České republice je vytvořit odpovídající podmínky pro zvýšení jazykových znalostí a jazykových kompetencí obyvatelstva. V současné době je ve výuce cizích jazyků kladen důraz především na zvyšování komunikativní úrovně, tedy schopnosti v cizím jazyce účinně komunikovat o běžných tématech, navazovat společenské a osobní vztahy a naučit se porozumět kultuře a zvykům jiných lidí. Věříme, že EUROCAMP představuje ideální prostředek, jímž lze jazykové vzdělávání doplnit v mimoškolních aktivitách dětí.

letní anglický tábor - rozvíjení jazykových dovedností a nová přátelství

PROČ JIŽNÍ ČECHY. Dobrý pedagog ví, že děti je třeba zaujmout střídáním různých aktivit, aby se nejen nenudily, ale současně aby neustále a jakoby mimoděk akceptovaly podstatnou část výuky, což je v našem případě rozšíření jazykových dovedností. Pestrý táborový program je zárukou toho, že si děti záhy na všudypřítomnou angličtinu zvyknou. Vynikajícím činitelem, který k dosažení takového cíle pomáhá, je atraktivní prostředí, v němž tábor probíhá. Jižní Čechy patří v České republice nejen k regionům s nejčistším ovzduším, ale také s krajinou bohatou na rozsáhlé lesy stejně jako na upravená historická města a městečka. Nedaleko dvou z nich, zhruba uprostřed mezi Táborem a Bechyní, se nachází právě náš areál. V blízkém okolí nás okouzlí tajemné zříceniny, jeskyně nebo vzácná národní technická památka - empírový řetězový most, který takřka na dohled od našeho areálu přetíná řeku Lužnici. Právě tuto známou, klidnou řeku využíváme nejen ke koupání, ale také k plavbě na loďkách. Vedle toho je areál bohatě vybaven dalším sportovním náčiním, má vlastní hřiště na fotbal, volejbal i na stolní tenis a prostorné klubovny na pořádání aktivit třeba i za špatného počasí. Děti jsou ubytovány především v dřevěných chatách o čtyřech lůžkách nebo případně v komfortních pokojích v hlavní budově. Stravují se pětkrát denně v prostorné jídelně s kamenným krbem. Samozřejmostí je sociální zařízení se splachovacími záchody a teplou vodou. Připomeneme-li, že areál leží v dostatečně velké vzdálenosti od nejbližší obce a jeho program tak není prakticky ničím narušován, je již každému jasné, že právě zde je ideální místo pro konání jazykového tábora.

letní tábor - výuka angličtiny - tentokráte na louce
letní tábory - naše malebné údolí v srdci jižních Čech

S NÁMI MÁTE JISTOTU. 11. ročník EUROCAMPu navazuje na již 22 let úspěšně probíhající letní dětské tábory s angličtinou SUMMER TIME - www.detskytabor.cz a rovněž na velmi populární kurzy anglického jazyka ENGLISH 4 YOU - www.englishcamp.cz, které rozšiřuje o nové myšlenky a přístupy. Množství kladných ohlasů na naše tábory (reference si můžete přečíst zde) svědčí o tom, že se u nás dětem líbí a že jsme si v uplynulých sezónách dovedli získat jak je, tak jejich rodiče. Přijměte proto naše pozvání na DESET DNÍ V TEXASU, jak jsme nazvali letošní celotáborovou hru. Nenechte si ujít léto 2016 s moderním přístupem k angličtině. Vítejte na jazykovém táboře nového typu! Welcome to EUROCAMP - your summer English holidays!

VĚK, TERMÍN A CENY. Tábor je vhodný pro děti od 7 do 16 let, které jsou alespoň částečně seznámeny se základy anglického jazyka. Pro specifický účel tábora EUROCAMP nestačí týdenní pobyt jako na intenzivním jazykovém kurzu, na druhou stranu dva týdny v multikulturním prostředí by na mnohé, zvláště mladší děti mohly klást zbytečně vysokou zátěž. Proto pořádáme turnusy desetidenní, které letos proběhnou v následujících termínech:

Turnus

Termín

Cena

I.

od 1. července do 10. července 2016

4970,- Kč

II.

od 10. července do 19. července 2016

4970,- Kč

III.

od 19. července do 28. července 2016

4970,- Kč

IV.

od 4. srpna do 13. srpna 2016

4970,- Kč

V.

od 13. srpna do 22. srpna 2016

4970,- Kč

VI.

od 22. srpna do 31. srpna 2016

4970,- Kč

Na poukaz může přispět podnik, odbory nebo například i zdravotní pojišťovna. Cena zahrnuje DPH.

V případě Vašeho zájmu Vám rádi podáme další informace a poskytneme přihlášky:

SYKA AGENCY a.s., cestovní kancelář, Křenova 438/7, 162 00 Praha 6, Email: email@anglickytabor.cz
Pavel Jahelka, garant programu, Tel.: 602 326 747 nebo 223 010 176
Ing. Josef Syka, odpovědný zástupce, Tel.: 602 255 859
RNDr. Veronika Švadlenková, hlavní vedoucí, Tel.: 775 041 421

Najdete nás také na Facebooku a Twitteru

  English version • Nabídka na léto • Pozvánka pro děti • Program tábora • Další informace • Jak se přihlásit • Galerie fotografií • Kontakty a odkazy • česká verze 

Copyright © 2006 - 2016 EUROCAMP, Last modified: 03-01-2016

NAVRCHOLU.cz