Co ještě nevíte o anglickém táboře EUROCAMP

Kdo jsme

Organizátoři tábora se práci s dětmi věnují již od studentských let. Aby své nadšení pro tuto činnost mohli rozvíjet i v nových legislativních podmínkách, požádali v devadesátých letech o udělení živnostenského oprávnění k provozování dětských letních táborů. Na podzim roku 2000 vešel v platnost zákon č. 159/1999 Sb., který ukládá pořadatelům dětských táborů povinnost stát se cestovní kanceláří. Proto vznikla SYKA AGENCY a.s., která je regulérní cestovní kanceláří s pojištěním proti úpadku u ČPP, a.s., Vienna Insurance Group a specializuje se především na každoroční pořádání dětských táborů a kurzů ve Stádlci. Možná jste o některém z našich úspěšných programů slyšeli nebo četli. Již 25 let pořádáme letní tábor SUMMER TIME - www.detskytabor.cz, kde je táborový program spojen s výukou anglického jazyka a s dobrodružstvím. Zvýšený zájem rodičů o výuku angličtiny nás přivedl k tomu, že jsme před sedmnácti lety výběr obohatili o intenzivní jazykový kurz ENGLISH 4 YOU - www.englishcamp.cz, kde výuka probíhá pod vedením rodilých mluvčích jako hlavní program dne. EUROCAMP tak už čtrnáctým rokem představuje v určitém smyslu propojení obou našich předchozích akcí, kdy probíhá na hrách založený táborový program, ale děti jsou současně v kontaktu s rodilými mluvčími. Na přípravě a realizaci se podílí řada odborníků, jmenujme alespoň ty hlavní:
Pavel Jahelka je zkušený vedoucí, který v uplynulých letech prokázal řadu schopností, a jeho citlivý přístup k dětem je základem přátelské atmosféry mezi nimi a dospělými. Od roku 2004 působí na SUMMER TIME CAMPS v různých funkcích, k čemuž má všechny nezbytné předpoklady. Jako hlavní vedoucí působí na jazykových kurzech ENGLISH 4 YOU od roku 2006 a nemalou měrou se zároveň podílí i na realizaci táborů SUMMER TIME a EUROCAMP. V SYKA AGENCY a.s. dnes zastává pozici garanta programů, které tato cestovní kancelář pořádá. Zároveň má však na starosti i celoroční organizaci administrativních, propagačních i dalších prací spojených s pořádáním letních anglických táborů. Jeho velkou předností je milá, vlídná povaha a laskavý přístup, pro který si jej děti vždy brzy oblíbí.
Ing. Josef Syka je zakladatelem myšlenky letních dětských táborů SUMMER TIME, ENGLISH 4 YOU a EUROCAMP (více na: www.syka.cz). Je majitelem obou areálů, kde se anglické tábory konají. Na jazykovém kurzu ENGLISH 4 YOU od jeho vzniku do roku 2005 působil původně také jako hlavní vedoucí. Zkvalitnění nabídky o nové typy programů bylo vždy výsledkem jeho pečlivé snahy přijít s dalším vylepšením. V posledních letech se zaměřil zejména na podporu programů sdružujících děti z různých zemí. Rozšiřováním schopností komunikace v angličtině zábavnými aktivitami ve volném čase dětí vtiskl našim programům svůj hlavní záměr – připravit české děti pro úspěšné uplatnění v současné Evropě. Nyní v SYKA AGENCY a.s. působí jako odpovědný zástupce a neocenitelný rádce.
Ing. arch. Zuzana Pospíšilová pochází z Brna, ale vystudovala architekturu na ČVUT v Praze. Jazykové zkoušky z angličtiny CAE a TOEFL absolvovala ještě na gymnáziu, aby mohla vyjet studovat do USA. Vyzkoušet si život na americké univerzitě ji vždy obrovsky lákalo. V Chicagu na Illinois Institute of Technology strávila půl roku. Následně si udělala i certifikát TEFL, a tak nyní doučuje děti – české anglicky, ale také malé Američany česky. EUROCAMPu je skutečně věrná, jezdí na něj od roku 2007, a to nejprve jako dítě, pak jako vedoucí a od roku 2016 je hlavní vedoucí. Mezi její záliby patří pole dance, kreslení ve stylu hand lettering a pečení cupcakes, kvůli nimž cestovala přes celý svět až do Koreje, aby se mohla zúčastnit kurzu zdobení u vyhlášeného mistra. Svým snům je ochotna se plně obětovat a EUROCAMP je jedním z nich.
Adrienne Eberhart se narodila ve Washingtonu, D.C. Po ukončení studia mezinárodních vztahů a biologie na univerzitě navštívila poprvé Evropu a zamilovala si cestování. V roce 2007 se přestěhovala do Prahy, kde od té doby trvale žije. Úspěšně zde absolvovala kurz TEFL. Následně pracovala v anglické školce a zároveň vyučovala angličtinu na našich táborech po čtyři letní sezóny. Nyní již několikátý rok působí jako anglický pedagog na základní škole v Praze, ale také vzdělává další letory v TEFL programech pro jazykovou agenturu. V našem týmu zastává Adrienne od roku 2017 pozici koordinátorky rodilých mluvčích pro programy EUROCAMP, ENGLISH 4 YOU i SUMMER TIME a nese plnou odpovědnost za kvalitu jejich práce. K jejím zájmům vedle cestování patří cizí jazyky, především čeština, sport, vaření, čtení a moderní umění.

TÁBOROVÝ AREÁL

Když jsme představili sebe, měli bychom ještě připojit několik informací o táborovém areálu. Je členitý, rozkládá se na dvou loukách v soukromí uprostřed lesů. Má pohodlný přístup k řece, která nedaleko naším údolím protéká. Na loukách lákají k nejrůznějším hrám kvalitní hřiště na fotbal a volejbal, deštivému počasí vzdorujeme v prostorných klubovnách a v naší jídelně můžeme posedět dokonce i u krbu. Moderní příslušenství je samozřejmostí a totéž lze říci o sportovním vybavení. V každé chatě čekají na děti čtyři lůžka – ideální pro skupinu kamarádů. Za zmínku jistě stojí i to, že krásné okolí, které areál obklopuje, za těch dvacet čtyři let už velmi dobře známe a dovedeme využít všechna jeho tajemství.

Profesionalita

Jak již bylo řečeno, 25 let pořádáme stále úspěšnější tábory, jejichž součástí je i EUROCAMP, který se letos bude konat již počtrnácté. Vycházíme zásadně z osvědčených postupů a každoročně přehodnocujeme, co je zapotřebí zlepšit. Přestože bezvýhradně dbáme na to, aby o děti bylo stále dobře postaráno, nezapomínáme na pojištění všech našich akcí, včetně pojištění záruky proti úpadku. Především ovšem pečlivě vybíráme své spolupracovníky.

PERSONÁL

Vedoucí oddílů – lektoři angličtiny jsou výhradně rodilí mluvčí a pocházejí z Anglie, USA, Kanady nebo Austrálie. Všichni jsou profesionály v oboru práce s dětmi, mnozí již řadu let vyučují angličtinu na českých školách. Vyžadujeme, aby byli minimálně absolventy International TEFL Certificate Training Program, který připravuje rodilé mluvčí angličtiny k výuce studentů a dětí a opravňuje vyučovat angličtinu jako cizí jazyk. Naši lektoři získali vzdělání na řadě prestižních zahraničních škol nebo jsou certifikováni pro výuku dětí renomovanými jazykovými agenturami, a to zejména prostřednictvím TEFL Worldwide Prague - www.teflworldwideprague.com, která je členem American Chamber of Commerce in the Czech Republic, ITC - International - www.itc-international.eu, náležíci k International Association of Teachers of English as a Foreign Language (IATEFL) a Oxford House - www.oxfordhouse.cz. Také čeští vedoucí, pokud nejsou přímo pedagogy, procházejí náležitým školením. Jako o odbornících lze hovořit i o personálu kuchyně, který je zárukou kvalitního a pestrého stravování. Zdravotníkem je vždy buď lékař, nebo osoba oprávněná k výkonu této funkce z titulu absolventa příslušného školení, zdravotní sestry nebo studenta medicíny minimálně po třetím ročníku.

Bezpečnost

Bezpečnost všech účastníků tábora EUROCAMP je jednou z našich hlavních priorit. Jeden oddíl mají pod dohledem stále dva vedoucí, děti nikdy nezůstávají bez dozoru. Zvláště opatrní jsme při koupání a na loďkách. Na každé pramici s dětmi jezdí dozor, děti mají povinně na sobě plovací vesty. Táborový program bývá často náročný, proto nezapomínáme na hygienicky nařízené chvíle odpočinku, jejichž délku podle potřeby upravujeme, aby dětský organismus netrpěl neúměrnou zátěží. Takové úpravy si zpravidla vyžaduje období velkých veder, čemuž obvykle přizpůsobujeme i skladbu her. V této souvislosti je třeba připomenout pitný režim, který je zajištěn 24 hodin denně. V dnešní době, kdy mezi dětmi přibývá projevů negativních postojů, jako je tzv. nemotivované násilí nebo šikana, dbáme velmi úzkostlivě na to, abychom se na našich táborech tohoto nebezpečí vyvarovali. Třebaže v tomto směru zatím naštěstí nemáme špatné zkušenosti, rozhodně možnost takových projevů v podmínkách koncentrace velkého množství dětí z odlišných prostředí i národů a z rozdílných věkových skupin nepodceňujeme. Zvažujeme, zda jsou konkrétní drobné konflikty mezi dětmi pouze běžným hašteřením, či zda by se mohlo jednat o náznaky společensky nebezpečného jednání. V takovém případě si vyhrazujeme právo přísně zasáhnout. Táborový areál se rozkládá na bezpečném místě, což prověřila i tisíciletá voda na Lužnici roku 2002.

Doprava

Rodičům, jež dávají přednost přivézt děti přímo na tábor, je spolu s ostatními dokumenty k dispozici podrobný plánek, jak se do areálu dostanou. Doprava na tábor i zpět je také jako každoročně zajištěna z Prahy kvalitními a luxusně vybavenými autobusy společnosti autobusy-dvorak.cz. Tato společnost nám poskytuje dopravu výhradně zahraničními autobusy značek Mercedes a VDL, které splňují nejvyšší nároky na kvalitní a pohodlnou přepravu. Doprava autobusy není zahrnuta v ceně poukazu a cesta tam i zpět je zpoplatněna jednotnou částkou 390,- Kč za obě cesty. Chcete-li se již teď podívat, kde EUROCAMP přesně leží, může Vám posloužit tato mapa.

Jak se přihlásit

Rezervovat