Program tábora 2024

Pestrý program

Základem táborového programu je důraz na jeho pestrost. Denní režim je pochopitelně pravidelný, ale konkrétní náplň táborových her se každodenně liší, aby byl vyvážený poměr mezi pohybovou složkou a intelektuálními dovednostmi, mezi činností akční a tvůrčí, mezi sportováním a odpočinkem, mezi soutěžením a zdokonalováním v angličtině. Rozhodně však neponecháváme dětem naprostou volnost, protože ze zkušeností víme, že liberálního přístupu děti zpravidla využijí jen k bezcílnému a neúčelnému lenošení, které i je samotné v konečném důsledku nudí. Nejdůležitější aspekt našeho přístupu spočívá v tom, že se děti učí anglicky, aniž si to bezprostředně uvědomují.

Celotáborová hra

Ústředním pojítkem tábora je celotáborová hra, která má letos název TEN DAYS IN THE WILD WEST. Účastníci našich táborů si již zvykli na to, že se každoročně pohybujeme na půdě jedné z anglicky mluvících zemí či měst a poznáváme její reálie. Poté, co jsme byli v Anglii, Austrálii, Hollywoodu, ve Skotsku, New Yorku, v asijské části bývalého britského impéria, v Londýně, projeli celé USA, s tasmánským čertem se podívali do jeho domoviny i na Nový Zéland, Irové nás pozvali na svůj Smaragdový ostrov, v sedlech kovbojů vyrazili na širé pláně Texasu, zdravili se havajským slovem „Aloha“, obdivovali zašlou slávu Route 66, naučili jsme se dvanáct figur skotských tanců, zažili období zlaté horečky v Kalifornii, prozkoumali jsme Aljašku, nejsevernější a největší stát Spojených států amerických a vypravili se až na Měsíc v rámci amerického vesmírného program Apollo, se letos přeneseme do historie, když se vydáme přímo na Divoký západ! Proto jsme také letošní celotáborovou hru nazvali TEN DAYS IN THE WILD WEST! Divoký západ, v angličtině nazývaný také American Frontier nebo Old West, je éra v amerických dějinách, která probíhala převážně ve druhé polovině 19. století. Toto období je charakterizováno rozvojem osídlení na západ od řeky Mississippi, objevováním nezkrotné přírody, vznikem prvních měst a také konflikty mezi indiány a nově příchozími osadníky. Avšak Divoký západ není jen pouhou kapitolou v historii Spojených států; je to barvitý obraz doby, kdy se formovala americká identita a představuje tak fascinující mozaiku historických událostí, hrdinů a nečekaných momentů. Cesta na západ, zlatá horečka, legendy a zajímavosti Divokého západu nám ukazují, jak výjimečně pestré a dobrodružné bylo toto období. Za klíčový moment v počátcích Divokého západu můžeme nejspíše považovat Louisianskou kupní smlouvu z roku 1803, tehdy Spojené státy koupily od Napoleona území na západ od řeky Mississippi až ke hřebenům Skalistých hor.
To vytvořilo jednou tak velikou oblast pro objevování a osidlování. Apalačské hory přestaly být nepřekonatelným překážkou a cesta na západ se postupně stala symbolem amerického snu. S osidlováním Divokého západu vznikaly města jako Dodge City, Tombstone nebo Deadwood. Tyto městské legendy byly známé svými salóny, hazardem a nezákonným způsobem života. Boj o moc v těchto městech často vyústil v přestřelky. Rok 1848 však přinesl důležitou změnu, která ukončila dobu pionýrských objevů a vyvolala skutečně masivní příliv osadníků. Zlatá horečka v Kalifornii se stala rozhodující událostí pro další vývoj na Divokém západě. Závod o zbohatnutí přilákal lidi z různých koutů světa. Ekonomika kvetla, města jako San Francisco nebo Sacramento zažívala nebývalý růst, ale společnost byla také konfrontována s novými výzvami – od právních otázek týkajících se těžby zlata, ke vzniku prvních dělnických hnutí, až po nárůst napětí mezi etnickými skupinami. Zatímco mnoho lidí spojuje Divoký západ s městy a pláněmi plnými bizonů, život na farmách a rančích byl zásadní pro osidlování těchto oblastí. Farmáři museli čelit tvrdým podmínkám, od sucha po zimní bouře. Jejich práce však byla klíčová pro zásobování měst a zachování stability na hranicích divočiny. Rozvoj železnice byl dalším důležitým faktorem pro vývoj na Divokém západě. První transkontinentální železnice, dokončená v roce 1869, umožnila rychlý přesun lidí a zboží. Bohužel, vzestup Divokého západu vedl i k mnoha tragédiím. Indiánské války a masakry, jako byla Bitva u Wounded Knee nebo Bitva u Little Bighorn, představovaly temnou stránku tohoto období. Obyvatelé prérie, kteří dosud žili v souladu s přírodou, byli vystaveni útlaku, a jejich kultura byla vážně potlačena. Obraz Divokého západu je do značné míry také ovlivněn kovboji, jako symboly svobody a odvahy.

Jejich dovednosti v jízdě na koni, střelbě z revolveru a životní styl ve vyprahlých krajinách jsou dodnes romantizovány. Zlatá éra kovbojů a obrovských stád dobytka však byla krátká, neboť s rozvojem železnice a příchodem nových technologií, se změnil způsob, jakým se přepravoval a choval dobytek. Příkladem může být i vynález ostnatého drátu, který umožnil hrazení dobytka. Na Divokém západě však vynikli i další hrdinové, kteří přispěli k formování tohoto fascinujícího období. Buffalo Bill, se proslavil jako lovec bizonů, skvělý střelec a tvůrce cirkusového představení Wild West Show, která podnítila zájem o Divoký západ po celém světě. Calamity Jane, známá postava ze skutečného života, byla dobrodružná žena, jež se zúčastnila mnoha historických událostí, včetně bitvy o Little Bighorn. Na druhé straně zákona stály postavy, jako byl Billy the Kid nebo Jesse James, kteří byli známí svými drsnými loupežemi a stali se legendárními zločinci. Jejich příběhy se prolínají s historií, a ačkoli často mohou být zveličené, staly se součástí odkazu Divokého západu. Uveďme třeba takzvanou „Velkou vlakovou loupež“ z roku 1878, kdy banda lupičů pod vedením Jesseho Jamese přepadla vlak plný zlata. Tento případ, i když kriminální, se nakonec stal součástí populární kultury a dodnes přetrvává jako symbol Divokého západu. Navzdory všem výzvám a konfliktům bylo na Divokém západě i mnoho veselých a nečekaných momentů. Kuriozitou byla například „pokerová válka“ v Kansasu v roce 1887, kde došlo k řadě střetů mezi dvěma skupinami hráčů pokeru, kteří se snažili ovládnout podnikání s hazardem. Tato bizarní událost ukazuje, jak se společenské normy a zákony mohly v té době měnit a jakým způsobem byly některé konflikty řešeny. Na Divokém západě vzniklo i mnoho legend. Jedna například vypráví o tom, že Peg Leg Smith našel ztracené město plné zlata. Jeho příběh však obsahuje prvky tajemství i humoru, protože tvrdil, že klíč k nalezení města spočívá v hledání jeho ztracené dřevěné nohy (leg). Důležitou roli při rozptýlení a zábavě hráli klauni. Jedním z nejznámějších byl Pecos Bill, fiktivní postava, která podle legendy měla vyrůst mezi indiány a stát se nejlepším kovbojem, loveckým strážcem a šaškem na západě. Humorná často byla i sňatková oznámení v novinách - "Hledám manželku. Má být schopna jezdit na koni. Pokud neumí jezdit na koni, není to překážkou, ale bylo by to fajn." Tyto veselé události a zajímavé příběhy dodávají Divokému západu nejen historickou hloubku, ale také špetku humoru a lidskosti, která jej činí ještě více fascinujícím. Divoký západ měl i výrazný vliv na rozvoj kinematografie. Na začátku 20. století začaly vznikat první westernové filmy, které zachycovaly dobrodružství a konflikty této doby. Byl rovněž místem, kde začaly vznikat národní parky. Yellowstone National Park, založený v roce 1872, byl prvním národním parkem na světě. Se začátkem 20. století začal Divoký západ nevratně mizet. Konec byl nevyhnutelný s postupujícím osidlováním a změnami v americké společnosti. Pomalu se ustupovalo od romantických ideálů doby dobrodružství k civilizovanému uspořádání. Přesto však dědictví Divokého západu přetrvává dodnes, nejen v kulturním kontextu, ale také v hodnotách odvahy, svobody a vytrvalosti, které dodnes formují americkou identitu. Kdo se s námi na Divoký západ vydá, určitě nebude litovat, vždyť vedle tradičních táborových her a soutěží se u nás každoročně hrají i zcela neznámé, aby si každý přišel na své, přičemž na realizaci her se společně podílejí angličtí lektoři s českými vedoucími. Smyslem her je mimo jiné nenápadně podpořit rozvíjení jazykových dovedností, bezprostřednost vyjadřování a osvojení kompetencí, které děti využijí jak v konverzaci na případných výletech do zahraničí, tak časem třeba i u maturity z angličtiny.

Denní program

Jako na každý jiný tábor patří i na EUROCAMP outdoorové oblečení, plavky, pálka na ping-pong, kytara k táboráku, třpytky na diskotéku – to vše u nás děti v průběhu jednotlivých dní určitě využijí. Každý den se ráno společně nasnídáme a vyrazíme se svými anglickými a českými vedoucími na dopolední část programu. Hned po snídani se zpravidla věnujeme seznámení s etapou dne, kdy se poutavou formou naučíme potřebná slovíčka a reálie. Protože klademe důraz na vyváženost psychických a fyzických aktivit, tak zároveň během dopoledne hodně sportujeme a hrajeme nejrůznější hry, při kterých určitě nechybí komunikace v angličtině. O poledním klidu si odpočineme ve stínu svých chat, nebo třeba u promítání oblíbených filmů. Po nástupu, kde se dozvíme vše potřebné k celotáborové hře, to vše začne – odpoledne plné dobrodružství. Přeneseme se do minulosti a vypravíme se Divoký západ! Ten však pro nás bude nejen kulisou pro kovboje a indiány, ale ožijí i mnohé příběhy o lidech, kteří se odvážili vydat za svými sny do neznáma. Vydáme se na cestu spolu s hrdiny i dobrodruhy, a jejich osudy nám připomenou, že i v divočině můžeme najít kromě nebezpečí, také přátelství, odvahu a nekonečná dobrodružství. Ať žije Divoký západ! V závěru dne celou etapu náležitě zhodnotíme a po večeři nás čeká třeba diskotéka, velkoplošné promítání nebo táborák. Děti si toho od nás pokaždé mnoho odvážejí – nové dovednosti a kupu krásných vzpomínek, které samy o sobě stojí za to, aby každý náš dvojjazyčný tábor vyzkoušel.

Jak se přihlásit

Rezervovat