Program tábora 2021

Pestrý program

Základem táborového programu je důraz na jeho pestrost. Denní režim je pochopitelně pravidelný, ale konkrétní náplň táborových her se každodenně liší, aby byl vyvážený poměr mezi pohybovou složkou a intelektuálními dovednostmi, mezi činností akční a tvůrčí, mezi sportováním a odpočinkem, mezi soutěžením a zdokonalováním v angličtině. Rozhodně však neponecháváme dětem naprostou volnost, protože ze zkušeností víme, že liberálního přístupu děti zpravidla využijí jen k bezcílnému a neúčelnému lenošení, které i je samotné v konečném důsledku nudí. Nejdůležitější aspekt našeho přístupu spočívá v tom, že se děti učí anglicky, aniž si to bezprostředně uvědomují.

Celotáborová hra

Ústředním pojítkem tábora je celotáborová hra, která má letos název TEN DAYS IN CALIFORNIA. Účastníci našich táborů si již zvykli na to, že se každoročně pohybujeme na půdě jedné z anglicky mluvících zemí či měst a poznáváme její reálie. Poté, co jsme byli v Anglii, Austrálii, Hollywoodu, ve Skotsku, New Yorku, v asijské části bývalého britského impéria, v Londýně, projeli celé USA, s tasmánským čertem se podívali do jeho domoviny i na Nový Zéland, Irové nás pozvali na svůj Smaragdový ostrov, v sedlech kovbojů vyrazili na širé pláně Texasu, zdravili se havajským slovem „Aloha“, obdivovali zašlou slávu Route 66, naučili jsme se dvanáct figur skotských tanců, letos podrobně prozkoumáme nejbohatší stát Spojených států amerických. Říká se mu Zlatý stát, a to nejenom kvůli jeho bohatství, ale také díky sanfranciské zlaté bráně a žlutě kvetoucím sluncovkám. Mottem státu je „Eureka“ [Heuréka, objevil jsem], a v podstatě parafrázuje staré Archimédovo heslo na objevení zlata. V září roku 2020 to bylo právě 170 let, co se KALIFORNIE stala 31. americkým státem. Původně si ji Američané chtěli koupit od Mexika, nakonec ji ale získali ve válce. Mexicko-americká válka zvětšila území Spojených států téměř jednonásobně. Američané s Mexičany tehdy válčili v letech 1846 až 1848. Přesto, že čelili početní převaze, tak nakonec zvítězili a získali od Mexika velké území. Vznikli na něm státy Nové Mexiko, Arizona, Nevada, Utah a Kalifornie. Právě v Kalifornii Američané záhy objevili bohatá naleziště zlata. Začala zlatá horečka. Mexičané sice našli zlato na několika místech na jihu Kalifornie již v 30. letech 19. století, samozřejmě ale nevěděli vůbec nic o nalezištích zlata objevených v padesátých a šedesátých letech 19. století. Bylo to skutečně zlomové období v americké historii. Touha po zlatu přitáhla do Kalifornie nejen Američany,
ale také desítky tisíc lidí z Latinské Ameriky, Evropy, Austrálie a Číny. Boj o toto nerostné bohatství byl opravdu urputný, znamenalo to přetvoření krajiny, vykořisťování domorodých kmenů, asijských dělníků a horníků i ztrátu životů a ožebračení lidí, kteří propadli zlaté horečce. Díky zlaté horečce lidé zbohatli, podstatně víc jich ale neuspělo. Zlatá horečka do Kalifornie přitáhla nové osadníky, vznikala města a Kalifornie se začala měnit. Kalifornie dodnes patří mezi nejproduktivnější zemědělské oblasti na světě. V Silicon Valley najdete technologické giganty a v Hollywoodu zase centrum světové kinematografie. „My jsme z budoucnosti, my jsme z Kalifornie“, o tom je přesvědčený profesor ze Stanfordovi univerzity Fred Terner. Kalifornie chce jít příkladem, je otevřená novým myšlenkám a nebojí se být první. Právě tam se v 60. letech začalo šířit květinové hnutí – Hippie. V roce 2003 si tam zvolili za guvernéra hollywoodskou hvězdu Arnolda Schwarzeneggera a nedávno tam přijali ještě přísnější návrh zákona na ochranu životního prostředí. Kalifornie, mimo jiné, zakáže od roku 2035 i prodej nových aut se spalovacími motory. Za 15 let si tam tak koupíte automobil už jen na elektřinu nebo vodík. Možná také na zcela nový revoluční pohon bez emisí, vždyť například na univerzitě v Berkeley získali její absolventi i výzkumníci celkem 66 Nobelových cen, 9 Wolfových cen, 7 Fieldsových medailí, 12 Turingových cen, 19 Oscarů a 11 Pulizerových cen. Tak vzhůru, objevme minulost i budoucnost Kalifornie, projděme se po Beverly Hills, obdivujme obrovské modré jezero Mono Lake a ikonický most Golden Gate Bridge, objevme zlaté valouny i nejmodernější technologie vznikající v Silicon Valley - v oblasti která je doslova unikátní laboratoří počítačového, leteckého a kosmického průmyslu! Pojďme alespoň na chvíli zažít slávu filmového plátna i prozkoumat divokou

přírodu v Yosemitské národní rezervaci! Kalifornie čeká, až nás uvítá, stejně jako miliony příchozích dříve! Kdo se s námi vydá, určitě nebude litovat, vždyť vedle tradičních táborových her a soutěží se u nás každoročně hrají i zcela neznámé, aby si každý přišel na své, přičemž na realizaci her se společně podílejí angličtí lektoři s českými vedoucími. Smyslem her je mimo jiné nenápadně podpořit rozvíjení jazykových dovedností, bezprostřednost vyjadřování a osvojení kompetencí, které děti využijí jak v konverzaci na případných výletech do zahraničí, tak časem třeba i u maturity z angličtiny.

Denní program

Jako na každý jiný tábor patří i na EUROCAMP outdoorové oblečení, plavky, pálka na ping-pong, kytara k táboráku, třpytky na diskotéku – to vše u nás děti v průběhu jednotlivých dní určitě využijí. Každý den se ráno společně nasnídáme a vyrazíme se svými anglickými a českými vedoucími na dopolední část programu. Hned po snídani se zpravidla věnujeme seznámení s etapou dne, kdy se poutavou formou naučíme potřebná slovíčka a reálie. Protože klademe důraz na vyváženost psychických a fyzických aktivit, tak zároveň během dopoledne hodně sportujeme a hrajeme nejrůznější hry, při kterých určitě nechybí komunikace v angličtině. O poledním klidu si odpočineme ve stínu svých chat, nebo třeba u promítání oblíbených filmů. Po nástupu, kde se dozvíme vše potřebné k celotáborové hře, to vše začne – odpoledne plné dobrodružství v americkém stylu. V KALIFORNII na nás čeká nepřeberné množství zážitků. Prozkoumejme území, kterému Kaliforňané říkají „nejkrásnější setkání země a moře“, tedy oblast, kde husté sekvojové lesy ustupují cypřišovým hájům a skalnaté pobřeží se svažuje do zpěněného oceánu! Objevme slavná místa, jedinečné technologie budoucnosti i drsnou realitu Divokého západu! V závěru dne celou etapu náležitě zhodnotíme a po večeři nás čeká třeba diskotéka, velkoplošné promítání nebo táborák. Děti si toho od nás pokaždé mnoho odvážejí – nové dovednosti a kupu krásných vzpomínek, které samy o sobě stojí za to, aby každý náš dvojjazyčný tábor vyzkoušel.

Jak se přihlásit

Rezervovat